Dune在纽约设计Flavaboom冻酸奶店

Dune在纽约设计Flavaboom冻酸奶店

编纂:Karev

  Flavaboom冻酸奶店由Dune设计,位于纽约曼哈顿。这间设计怪异的酸奶市肆是间超现代的将来主义试验室 。巧妙的色调十分讨喜。1500平方英尺的市肆年夜量装饰灯光吸引着路人。精心遴选的设计质料包孕:动感的粉色人造皮革 ,紫红色镜子与其他有趣元素布满空间,营建着怪异的气氛 。质料不容易损坏,生态良心象征着无需从头整修。

世预赛买球 - nba买球 - 世界杯买球 - 欧冠买球投注网站
【读音】:

biān zuǎn :Karev

  Flavaboomdòng suān nǎi diàn yóu Duneshè jì ,wèi yú niǔ yuē màn hā dùn 。zhè jiān shè jì guài yì de suān nǎi shì sì shì jiān chāo xiàn dài de jiāng lái zhǔ yì shì yàn shì 。qiǎo miào de sè diào shí fèn tǎo xǐ 。1500píng fāng yīng chǐ de shì sì nián yè liàng zhuāng shì dēng guāng xī yǐn zhe lù rén 。jīng xīn lín xuǎn de shè jì zhì liào bāo yùn :dòng gǎn de fěn sè rén zào pí gé ,zǐ hóng sè jìng zǐ yǔ qí tā yǒu qù yuán sù bù mǎn kōng jiān ,yíng jiàn zhe guài yì de qì fēn 。zhì liào bú róng yì sǔn huài ,shēng tài liáng xīn xiàng zhēng zhe wú xū cóng tóu zhěng xiū 。

leave a comments

image