Anderson Orr Partnership完成谷仓改建项目

Anderson Orr Partnership完成谷仓改建项目

编纂:Karev  Brotherton谷仓项目由英格兰牛津郡的Anderson Orr Partnership事件所设计,其实不是简朴的改建项目 。设计师极好地将现代开放式设计整合进原始谷仓的外表下 ,绝不吃力地在开放式客堂以及自力主卧套房间创造接洽,而不降低拱形谷仓的高度以及体积。

  设计师没有向上设计,而是将新客堂空间设置在挖掘好的地基层。室内空间宽年夜 ,日光透过谷仓乡野的窗照进 。裸露的木梁为社交区带来活气以及温暖 。浮动楼梯以及迷你艺术长廊闪开放式客堂以及主卧套房慎密相连。

世预赛买球 - nba买球 - 世界杯买球 - 欧冠买球投注网站
【读音】: biān zuǎn :Karev  Brothertongǔ cāng xiàng mù yóu yīng gé lán niú jīn jun4 de Anderson Orr Partnershipshì jiàn suǒ shè jì ,qí shí bú shì jiǎn pǔ de gǎi jiàn xiàng mù 。shè jì shī jí hǎo dì jiāng xiàn dài kāi fàng shì shè jì zhěng hé jìn yuán shǐ gǔ cāng de wài biǎo xià ,jué bú chī lì dì zài kāi fàng shì kè táng yǐ jí zì lì zhǔ wò tào fáng jiān chuàng zào jiē qià ,ér bú jiàng dī gǒng xíng gǔ cāng de gāo dù yǐ jí tǐ jī 。

  shè jì shī méi yǒu xiàng shàng shè jì ,ér shì jiāng xīn kè táng kōng jiān shè zhì zài wā jué hǎo de dì jī céng 。shì nèi kōng jiān kuān nián yè ,rì guāng tòu guò gǔ cāng xiāng yě de chuāng zhào jìn 。luǒ lù de mù liáng wéi shè jiāo qū dài lái huó qì yǐ jí wēn nuǎn 。fú dòng lóu tī yǐ jí mí nǐ yì shù zhǎng láng shǎn kāi fàng shì kè táng yǐ jí zhǔ wò tào fáng shèn mì xiàng lián 。

leave a comments

image