OMA宣布科威特“展览厅”百货市肆设计方案

OMA宣布科威特“展览厅”百货市肆设计方案

  OMA事件所宣布了在科威特设计的一座新的百货市肆的方案。

  名为“展览厅”(Exhibition Hall)的百货市肆超过了3层楼 ,面积约为9400平方米 ,设在科威特城现有的360°购物中央里 。  该项目设有矫捷的零售空间,也可举办文化勾当以及展览等 。遭到穆斯林国度露天戏院(Souk)长走廊的开导,“展览厅”也设置了一系列长廊 ,零售空间经由过程透明的立面来引入天然光照。  OMA事件所先容说,展览厅项目既是百货市肆又是大众勾当空间,从头塑造了科威特文化以及贸易之间的汗青桥梁 ,形成现代化的大众空间。  估计该项目将在2014年年头动工,2014年年末建成 。世预赛买球 - nba买球 - 世界杯买球 - 欧冠买球投注网站
【读音】:   OMAshì jiàn suǒ xuān bù le zài kē wēi tè shè jì de yī zuò xīn de bǎi huò shì sì de fāng àn 。

  míng wéi “zhǎn lǎn tīng ”(Exhibition Hall)de bǎi huò shì sì chāo guò le 3céng lóu ,miàn jī yuē wéi 9400píng fāng mǐ ,shè zài kē wēi tè chéng xiàn yǒu de 360°gòu wù zhōng yāng lǐ 。  gāi xiàng mù shè yǒu jiǎo jié de líng shòu kōng jiān ,yě kě jǔ bàn wén huà gōu dāng yǐ jí zhǎn lǎn děng 。zāo dào mù sī lín guó dù lù tiān xì yuàn (Souk)zhǎng zǒu láng de kāi dǎo ,“zhǎn lǎn tīng ”yě shè zhì le yī xì liè zhǎng láng ,líng shòu kōng jiān jīng yóu guò chéng tòu míng de lì miàn lái yǐn rù tiān rán guāng zhào 。  OMAshì jiàn suǒ xiān róng shuō ,zhǎn lǎn tīng xiàng mù jì shì bǎi huò shì sì yòu shì dà zhòng gōu dāng kōng jiān ,cóng tóu sù zào le kē wēi tè wén huà yǐ jí mào yì zhī jiān de hàn qīng qiáo liáng ,xíng chéng xiàn dài huà de dà zhòng kōng jiān 。  gū jì gāi xiàng mù jiāng zài 2014nián nián tóu dòng gōng ,2014nián nián mò jiàn chéng 。

leave a comments

image